HR говорят на бизнес език!

Ефективност на инвестициите в човешки капитал


Служителите в отдел "Човешки ресурси" вече не са обикновени ТеРеЗа-ри. От тях не се очаква само да се справят добре с документацията по подбор, назначение и развитие на персонала в компанията. 
Бизнесът изисква от тях да анализират, прогнозират и да дават аргументирани предложения за ефективното развитие на бизнес единицата.
Както във всяка професия, така и тук има специфични измерители за ефективността на работа на отдела. Въпросът е, как да се използват най-рационално измерителите и какви са бизнес ползите от това. 
Каквото и да си говорим, винаги става дума за пари! Ето защо темата представлява интерес, не само за HR експертите, но и за финансовите директори, собствениците и изпълнителните директори на средни и големи компании, където инвестициите в персонала са значителна част от общите разходи.

Web дискусия, 19 септември 2013, 17.00 – 18.00 ч. 
Регистрирай се сега на:
Действащи HR практици стартират серия от интернет дискусии, за да разискват теми в областта на управлението на човешките ресурси.
Първата дискусия ще демонстрира измерителите, обвързващи HR дейностите и бизнес показателите.  Сирма Донева и Божидар Каменов са убедени, че HR дейностите не са самоцелни подбор, развитие, оценка и възнаграждаване на хората в компанията, но са тясно свързани с всички функции и съответно желаните крайни резултати на бизнес единицата.Настоящата тема дава отговор на въпроса за смисъла и ползите на анализите на цифрите и кои са ключовите показатели, които всеки ръководител „Човешки ресурси“ трябва да познава, а всеки бизнес ръководител да изисква. Ще бъдат разгледани някои от така наречените “ключови показатели за ранно предупреждение”, като например:
  • възвръщаемост на инвестициите в човешки капитал
  • HR ROI
  • приходи спрямо разходи за персонала
  • общи разходи за персонала
Добре дошли в обсъждането на въпросите!

Web дискусия, 19 септември 2013, 17.00 – 18.00 ч.
Регистрирай се сега на:
Всеки регистриран ще получи e-mail за успешна регистрация. Участието в дискусията е безплатно!

Коментари

Популярни публикации