Колекционирам разговори


Без значение е каква лична и професионална роля съм играла през годините. Това, което съм разбрала е, че няма значение какъв си и какво работиш, а как успяваш да се изразяваш и да разбираш хората с които общуваш. Човешкият живот е голямото разбиране за общуване и комуникация със себе си и околните.
Ежедневието ми е свързано с разговори с различни хора по разнообразни теми и се старая от всичко, което съм казала или чула да извличам ползи и поуки за себе си. Тази седмица си говорих с приятелка за колекционерството и обсъждахме колко разнообразни могат да бъдат хората в стремежа си да се утвърждават, чрез хобито си. Едни колекционират марки, други оригами, трети играят народни танци, а Ели просто каза: "Аз колекционирам разговори. Помня всичките и си ги подреждам в главата по теми, раздели, образи, мирис и други критерии. Всичките класифицирани разговори през годините, ме карат да сравнявам случки, ситуации и хора, за да мога да реагирам правилно в идентични ситуации. Като в романите на Агата Кристи, решаването на житейските казуси, се основават на вече преживяно или чуто в разказите на другите. Ето защо мога да разпозная типовете хора и да предвидя техните ходове напред". Мъдро и странно.
Да колекционираш разговори е хоби, измислено и усъвършенствано от Ели. Ето защо преди години я "намерих" в нетипична за нея роля в "общественото хранене", но веднага я оцених, като специална и космополитна, каквато всъщност е.
А вие какво колекционирате?

Коментари

Популярни публикации